Tegning fra en kyststi

Projekt kyststien.dk

Kyststien.Dk – et research-projekt for en samlet national dansk kyststi

Danmark har en enestående tilgængelig, varieret og smuk kyst, med en masse attraktive steder og hyggelige byer –  Det giver os en unik mulighed for at lave en samlet dansk national kyststi, hele vejen rundt om Danmark.  En mulighed som dette projekt arbejder på at researche og skabe opbakning til – og om muligt, at tage de første skridt til at virkeliggøre

Af Frits Ahlefeldt, Kyststien.dk

Tegning fra en kyststi
Kyststier skifter, men kan kombinere klimasikring,  wildfood, rekreation og biodiversitet på mange måder

Kyststien.dk har en række delmål: 

  • Opbygge kyststien.dk som en formidling af muligheder for kystvandring i Danmark
  • Researche og formidle de gode lokale kyst-initiativer og historier her og i udlandet
  • Skabe en fælles paraply for de mange lokale kyststier rundt omkring i Danmark
  • Undersøge udfordringerne for realisering af lokale danske kyststi-projekter
  • Undersøge muligheden og stemningen for en samlet national dansk kyststi
  • Gennemføre en 2000 km. research vandring rundt om Danmark
  • Løbende blogge, skitse og fortælle om oplevelser fra vandringen på Kyststien.dk

Opbygning af Kyststien.dk

Kyststien.dk fungerer som en levende, digital base, formidling og opbygning af projektet for en samlet kyststi rundt om Danmark. Samtidigt giver det mulighed for feedback til projektet og ikke mindst giver det en mulighed for allerede nu at udbrede kendskabet om de eksisterende og planlagte danske kyststier og giver et opdateret overblik over kystvandring i Danmark i 2018 og frem for interesserede vandrere fra ind og udland

De gode historier fra lokale steder og kyststier

Kyststien fortæller også om de lokale kystprojekter, over alt i Danmark, som lige nu gør det muligt at vandre og få oplevelser langs store dele af den danske kyststrækning.

Kyststien.dk paraply for de mange lokale kyststier

Kyststien.dk arbejder på at få alle de små lokale kyststier i Danmark på landkortet, og ultimativt at få dem til at hænge sammen så vandrerne kan foretage en vandring hele vejen rundt om Danmark: , enten som dagsvandringer, i etaper – eller som en lang “thru-hike” af en længde og kvalitet der matcher nogle af de mest eftertragtede vandrestier i verden, som Pacific Crest Trail (pct +4000km. ) Appalachian Trail ( 3100km. ) Og Camino De Santiago: (+800km til over 4000km.)

Hvis det lykkes vil Danmark kunne blive hjem for en af de mest enestående kystvandrings-oplevelser i Europa og vil kunne inspirere lignende projekter over hele verden.

Kyststien.dk vil undersøge muligheder og udfordringer for kyststier

Projektet skal finde de gode historier og eksempler på hvor man allerede i Danmark har lavet fantastiske kyststier og eksempler på hvor man med held har løst interesser der umiddelbart virkede uforenelige. Og hvordan man har gjort det. Samtidigt skal kyststien.dk se på de steder hvor man med held har kombineret kyst og klimasikring med vandrestier og tilgængelighed

Kyststien.dk skal se på mulige fremtidig strukturer for en samlet national dansk kyststi

Kyststien.dk vil også se på hvem der kan tænkes at have interesse i at stå med bag en samlet dansk kyststi, og hvad det vil kræve at holde den ved lige, hvilke roller kan man tænke for Staten, Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, kommunerne, landbrugets organisationer, Friluftsrådet, Dansk Vandrelaug m.fl

Research vil udover interviews også blandt andet se på hvordan vores nabolande (især England), der er længere med deres nationale kyststier end os, har opbygget dem.

Kyststien.dk som hjem for en 2000km. research-vandring rundt langs kysten af Danmark

Som en del af projektet vil Frits Ahlefeldt vandre 2000km. rundt omkring Danmark for at registrere og opleve, og ikke mindst være i dialog med de lokale og besøgende om hvordan kyststierne rundt omkring i Danmark bliver brugt, af hvem og hvordan, han vil snakke med kommuner, byer, steder, nye initiativer og naturvejledere, landmænd, skolelærere og vandrere… hvem som helst der har ideer og input til hvordan vi kan lave en samlet dansk kyststi

Kyststien.dk – indtryk fra kyststien og kystlandskaberne

Samtidigt vil Frits Ahlefeldt skildre kyststiens steder og forløb i historier, tegninger, fotos, og små film for at vise forskellige sider og oplevelser ude i vores kystlandskaber. Målet er at skabe et åbent, visuelt materiale, der vil kunne bruges til debat og formidling omkring kyststier og hvordan vi kan fremme trivsel, miljø og liv langs de danske kyster i Danmark.