fundraising kyststien

Støt kyststien.dk projektet

En samlet kyststi rundt om Danmark vil give en lang række fordele, lige fra bedre trivsel, muligheder for at bevare de små kystbyer, og en dramatisk forøgelse af mulighederne for at vandre i Danmark, både for danskere og udenlandske vandrere. Samtidigt vil en samlet dansk kyststi kunne give bedre klimasikring af vores kyster og fungere som grøn korridor for truede dyrearter – og det er kun starten, projektet her går ud på at begynde en realisering og en research af mulighederne for en samlet dansk kyststi, gennem en række aktiviteter:

Støtter I kyststien.dk støtter I:

  • Opbygning af kyststien.dk til reklamefri, uafhængig formidling af kystvandring
  • Formidling af de gode historier om trivsel og kultur langs kysten af Danmark
  • En paraply for formidling og debat og erfaringssamling fra alle de lokale kyststier
  • En undersøgelse af mulighederne for at skabe en national dansk kyststi
  • En 2000km. kyst og research-vandring rundt om Danmark
  • Opbygningen af en visuel samling af tegninger, akvareller, fotos m.m. fra kyststien

Hvordan kan man støtte:

Jeg er p.t. igang med at afklare hvordan  jeg bedst kan skaffe midlerne til det omfattende arbejde med at researche, forbinde og formidle en samlet dansk kyststi.

Jeg arbejder blandt andet med muligheden for støtte fra fonde, tilskud, præsentationer af projektet, sponsorering gennem køb af akvareller m.m.

Kontakt mig meget gerne omkring bidrag eller muligheder for samarbejde, foredrag m.m.

Kontakt Frits Ahlefeldt – Kyststien.dk