Østersøstien

Kyststien.dk – Overblik over Danske kyststier:  se alle de danske kyststier her

Østersøstien – Baltic Sea Trail – en kystvandresti langs Østersøen

Tekst og tegninger af Frits Ahlefeldt

I Danmark er der op mod tusind km. kystvandresti langs Østersøen og man kunne måske med en ny enkelhed kalde dette forløb af kyststier for “Østersøstien” . Idag er der dog ikke enighed om præcis hvor Østersøstien går. Et 63 km. langt stykke sti langs et dige på Lolland kalder sig selv det idag, hvilket måske kan ses som en god start på noget langt bedre

Østersøstien på Lolland

Østersøstien på Lolland er ca. 63 km. og en sti langs diget, der løber en stor del langs Lollands kyst. Østersøstien på Lolland er både en Cykel og gangsti og forbinder sig med Paradisruten i øst

En mulig Østersøsti langs Østersøen

Østersøstien på Lolland kan let forbindes helt til København og i den anden retning videre over Fyn, Als og Padborg i Jylland. Og derfra kan den danske del forbinde sig med Østersøstien i Tyskland, Polen osv.

Østersøstien i Danmark kaldes pt. for Nordsøstien

Istedet for Østersøstien kaldes en stor del af kyststien langs den danske del af Østersøen for Nordsøstien –  En noget forvirrrende betegnelse, ikke mindst for tyske turister . Tyske vandrere arbejder med to hoved-kystvandringsmuligheder i Danmark: langs Nordsee  (Nordsøen)  eller OstSee ( Østersøen )

Nordsøstien er et nu mere eller mindre stoppet stiprojekt langs Vesterhavet, under navnet Nordsøstien, men det findes stadigt i danske kyststi beskrivelser beskrevet som en del af kyststierne ud mod Østersøen, langs Møns, Sydsjællands og Stevns kyster.

Research links:

Open Map: Lollands Østersøsti på WaymarkedTrails.org

Wikipedia: Cykelrute 38 – Østersøstien/paradisruten over Lolland