Dyr langs de danske kyster

Akvareller af danske fugle, padder, dyr og fisk langs de danske kyster

Akvareller og tekst af Frits Ahlefeldt

Som et led i formidlingen af kyststien er jeg begyndt at skitsere de dyr man kan møde langs de danske kyster, fra sæler, til fisk, til fugle, frøer, insekter osv.  Der er jo nok at tage fat på, men her er lige nogle af de første: